Spracovanie údajov

Asistencia pri získaní a spracovaní údajov v systéme Agris.

Kataster

Asistencia pri spracovaní žiadosti a získaní udajov katastra nehnuteľností.

Ortofoto

Analýza územia, vyžiadanie a dodanie údajov ortofota v potrebnom rozsahu a kvalite.

Evidencia pozemkov

Podľa dohodnutého rozsahu prác spracovanie údajov až po vytlačenie nájomných zmlúv.

  • Analýza obhospodarovaného územia (LPIS, náhradné pozemky)
  • Spracovanie honov
  • Aktualizácia údajov
  • Kontrola prenajímateľov, správcov, prenajatých pozemkov
  • Spracovanie nájomných zmlúv a príloh
  • Výpočet nájmu, spracovanie elektronický poštových poukážok

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok