C G S spol. s r. o.

Dunajská 8
811 08 Bratislava
http://www.cgs.sk

Manažment, distribúcia, služby:

 • Adresa: Hraničná 24A 821 05 Bratislava
 • Telefón: +421-2-210 281 23
 • Elektronická pošta: agriszavináčcgs.sk
 • GPS: 48.148243, 17.167656 - mapa Bing / mapa Google

Faktúry, zmluvy

Údaje uvádzané vo faktúrach a zmluvách.

 • Adresa: Dunajská 8, 811 08 Bratislava
 • Telefón: +421-2-434 214 42
 • Elektronická pošta: cgszavináčcgs.sk
 • Identifikačné číslo (IČO): 00698202
 • Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2020298203
 • Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) SK2020298203
 • registrácia OR SR: Okresný súd Bratislava 1, vložka číslo 142/B

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok