Cenník programu Agris

Ceny sú platné od 1.11.2022
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

Nová licencia

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AGRIS trvalá licencia programu na evidenciu pozemkov a nájomných zmlúv 1580,00 1896,00
AGRIS ročná licencia programu na evidenciu pozemkov a nájomných zmlúv 790,00 948,00

Aktualizácia - verní zákazníci s platnou aktualizáciou

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 237,00 284,40

Aktualizácia - majitelia licencií bez aktualizácie

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov 474,00 568,80

Rozšírenie licencie z iného produktu Terra Desktop

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
MODUL dokúpenie licencie programu AGRIS k licencii iného produktu Terra Desktop 560,00 672,00

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok