Dodanie programu

Dodanie programu a služby pri jeho nasadení.

Autor a dodávateľ programu:

Autorom programového systému Agris je spoločnosť CGS s.r.o., ktorá zabezpečuje jeho predaj priamo a prostredníctvom oprávnených predajcov (dílerov).

Dodávka:

Dodanie inštalačného kompletu programového systému vrátane hardvérového kľúča je spravidla do 5 pracovných dní od doručenia objednávky resp. po úhrade ceny.

Služby poskytované pri nasadení programu:

Pre uľahčenie využitia programu je možné využiť platené služby:

  • Inštalácia programu vrátane potrebnej podpory a SQL servera
  • Import používateľom dodaných údajov
  • Vytvorenie honov na základe podkladov dodaných používateľom
  • Vytvorenie používateľom definovaných tlačových výstupov - zostáv
  • Školenie používateľov programového systému

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok