Služby

Služby poskytované pri dodaní, nasadení a používaní programu.

Služby pri predaji:

Už pri zakúpení programu si môže zákazník objednať:

  • Inštalácia programu vrátane potrebnej podpory a SQL servera
  • Možnosť inštalácie v sieťovom prostredí vrátane zabezpečenia prístupových práv
  • Import používateľom dodaných údajov
  • Možnosť vytvorenia používateľom definovaných tlačových výstupov - zostáv
  • Školenie používateľov programového systému

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok