Implementácia programu

Služby spojené s nasadením programu u používateľa.

Inštalácia

Zabezpečujeme kompletnú inštaláciu programu na počítač používateľa.

 • Podpora
 • MS SQL Server
 • program AGRIS
Import údajov

Import údajov dodaných používateľom.

 • Import údajov katastra nehnuteľností
 • Import údajov užívacích dielov (LPIS)
 • Import ortofoto máp
Používateľské prispôsobenie

Prispôsobenie používateľského prostredia.

 • Úprava znenia nájomnej zmluvy
 • Úprava legendy v module Mapy
Zaškolenie používateľa

Predvedenie modulov, základných funkcií a princípov spracovania.

 • Prezeranie, výber a tlač údajov v module Kataster
 • Prezeranie, výber a tlač máp v module Mapy
 • Tvorba a údržba honov
 • Aktualizávia údajov v module Evidencia pozemkov
 • Náhradné pozemky, spracovanie zmlúv, tlače
 • Zálohy, obnovenie, vzdialený prístup

Používateľ

Prihlásenie

Najnovšia verzia

» Agris 7.26

Aktualizácia

13. mája 2024

Obrazok